Personer

En del intressanta öden har jag träffat på i sökandet av mina rötter. Jag vill på denna sida ta upp några personer som det finns mer information om.

Båtsmannen Carl Petter Bardun (1795-1853)

Han var född och uppvuxen i Husby-Lyhundra socken, Lyhundra härad, Stockholms län. Carl Petter föräldrar hette Jonas Torrbom (1765-18299, avskedad soldat vid lifgardets dragoncorps och modern Anna Greta Rosenberg (1768-1819).

Fadern var född i Kärnbo, Mariefred socken, Södermanland och modern i Gryt socken, i samma län. De gifte sig i Kärnbo och Jonas fick en tjänst som indelt soldat, dragon i Uppland. De flyttar och sonen Carl Petter föds. Jonas innehar ett soldattorp (Torvalla, nr LD-Ä4-0043) under sin aktiva soldattid (1791-1800), han är soldat under åren kring Gustaf III död 1792 och de första åren efter franska revolutionen. Det senaste kriget Sverige hade varit med om var det svensk-ryska kriget 1788-1789.

Carl Petter får syskonen Anna Stina (f 1797), Margareta (f 1799), Jan Erik (1803-1805) samt Maria Ulrika (f 1807-d 1807).

Carl Petter antas som båtsman (nr 134) i Norra Upplands andra båtsmanskompani 1820 och bebor torpet V Libby, Husby-Lyhundra socken åtminstone under sin båtsmans tid som avslutas med avsked 1831. 1828 gifter sig Carl med Maja Lisa Barkman (1798-1838), äktenskapet blir barnlöst. Maja Lisas far var dragon i det närliggande soldattorpet. Maja Lisa kom närmast från Norrtälje 1822 och hon var född i Barkarö (U). Efter hustruns frånfälle gifter så Carl sig ånyo 1840, nu med Brita Ersdotter (1798-1856). Brita kommer från Rimbo 1840, samma år föds dottern Johanna. På äldre dar (1851-1853), bor Carl Petter och Brita i Dillingby i Husby-Lyhundra socken. Efter avskedet från flottan och roten, arbetar Carl Petter som torpare och hjälper bönderna med lantbruket.

Båtsmannen Carl Petter beskrivs i mönstringsrullan för år 1819, året då han approberades (det vill säga han blev godkänd för att antas som båtsman): “medelmåttlig till växten, med blågrå ögon och brunt hår”. Han blev undersökt av doktor Wallenius den 16 november samma år.

Dottern Johanna föds 9 december 1840. I samma socken föds en dotter hos en annan båtsman vid Libby ägor, Johan Gustaf Bardun (1817-1892) och hans hustru Anna Maria Södergren/Söderman. Flickebarnet föddes 28 december och fick även hon namnet Johanna!

Johanna Bardun är min farmors mormor som kom att leva till 91 års ålder, 1931.

Åter till Carl Petter, under sina tidiga år som båtsman anges han i längderna som Carl Jonsson Bardun och senare även som Carl Bardun.

På ålderns höst får Carl ett slaganfall och dör enligt husförhörslängden. Hans fru Brita överlever honom till 1856 och dör i frossa.

karta från år 1906

Utsnitt från häradsekonomiska kartan Rimbo 1901-1906.

Följande personer finns i soldatregistret som innehaft båtsmanstorpet nr 134, V Libby:

Namn Född Antagen år
Bardun, Jan Erik 1815-03-12 1837
Bardun, Jan Erik 1858-10-09 1976
Bardun, Johan Gustav 1817-07-06 1840
Bardun, Karl 1807-09-28 1832
Bardun, Karl Gustav 1856-09-01 1877
Bardun, Karl Petter 1795-07-10 1820
Blom, Lars 1664 1683
Lilja, Anders 1784 1806
Lilja, Erik 1744
Lilja, Erik 1751 1773
Lilja, Erik 1774 1801
Lilja, Håkan 1704-10-19
Lilja, Jan 1754 1780
Lilja, Johan 1765 1799
Lilja, Mats 1762-04-07 1782
Lilja, Per 1700 1741

 

Bergsmansfrun Kerstin Ersdotter Herou

Kerstin föddes i Tyskbo (W) och gifte sig först med bergsmannen Per Andersson och fick tre barn med honom, en son och två döttrar – sonen och ena dottern dör före modern. Mannen dör och Kerstin gifter sig med bergsmannen Eric Gabrielsson (f 1691) 1742 och får med Eric tio barn – fyra söner och sex döttrar, två av sönerna dör före modern. Bägge männen kom från Övre Fornby. Vid giftermålet i kyrkan använder Kerstin församlingens brudskrud som brukligt var. I dödsrunan efter Kerstin står bland annat att hon ägt ett gott förstånd men prövats av många svårigheter. Kerstin gick ur tiden 1790, 74 år gammal.

En viss Henrot invandrade under tidigt 1600-tal till Sverige på uppdrag av Willem de Besch och Louis de Geer för att förnya järnhanteringen i landet tillsammans med ett antal andra valloner från den då franska delen Vallonie. Henrot hade tre söner: Serva, Jaques, Goffin. Kerstin var sonsons sondotter till Henrot.

Korpralen Johan (Jan) Orre / Bergkvist

Min mormors farfars far var korpral vid Västmanlands regemente, Johan Orre / Bergkvist. Johan växte upp i Södra Strandmora, By socken (W). Han föddes 22 mars 1768 i Hedemora (W). Han heter först Andersson efter fadern Anders Andersson. Moderns namn var Kajsa Jansdotter. Han tar tjänst som indelt soldat vid Folkare kompani, Västmanlands regemente och kallas nu Orre (1789). Efter några år byter han namn till Bergkvist. De indelta soldaterna i Folkare härad i södra Dalarna tillhörde Västmanlands regemente vilket kan synas lite märkligt. Han gifter sig med Katarina Ersdotter som kom från By socken (W). Katarina var född 9 januari 1774 och deras vigsel hölls den 2 november 1797, dvs Katarina var 23 år och Johan var 29 år. Johan var för dådens mått mätt ganska lång, 175 cm.

Johan utnämns till korpral, dvs han var indelt befäl för 25 man, ett kompani innehöll normalt 150 man och ett helt regemente omfattade ca 1200 man fördelade på 8 kompanier. Hur som helst, så ingick han i Norra Strandmora rote, soldat 119 (tillika torpnumret).

De får fyra barn:
Stina (1796)
Anna (1802)
Catharina (f 1805 – d 1810)
Jan (1811)

Johan tjänar som indelt korpral till 1827, då han får avsked efter 38 tjänsteår vid 59 års ålder, en aktningsvärd prestation vid denna tid !

Bergkvist får en silvermedalj för sina insatser och uppbär pension som gratialist. Johan dör vid 68 års ålder av slag. Katarina dör 1859, vid 85 års ålder av ålderdomsbräcklighet.

Frågan är om Johan Orre / Bergkvist deltar i de oroligheter som hans samtid levde uti; oroligheterna i samband med franska revolutionen och dels kriget mot Ryssland 1808-1809 och den oroliga tid som följde innan Sverige fick en ny kung efter avsättandet av Gustaf IV 1809.

Soldaten Isac Rolig

f 1700 i Roslagen (AB) – d 1742 i Finland
Isac kom att bosätta sig i Björnlunda socken (D) och blev indelt soldat (nr 902) vid Södermanlands regemente från och med 1719 till sin död. Torpet låg inom Mälby rote. Isac gifter sig med Anna Nilsdotter (1701-1774).

Barn:
Carl (1729-1791)
? (1732-)
Kerstin (1735-)

Isac transporteras med delar av sitt regemente med fregatten Drottningholm.
Rolig dör i Finland, troligen i sviter från kriget mot Ryssland 1741-1742.

Soldaten Per Andersson Flink

f 1815 Harbo (U) – d 1897 Viksta (C)
Per Flink är min farfars mormors far. Per föddes och växte upp i Harbo socken. Han antas vid 25 års ålder till indelt soldat vid Upplands regemente 1841. Hans rote var Rångsta, torpets (och soldatens) nummer var 142 . Torpet tillhörde byn Sommaränge i Viksta socken (C). På hösten samma år gifter han sig med Lisa Andersdotter (1817-1897) i Harbo. De får sju barn:

Anders (1842-1844)
Brita “Stina” Christina (1844-)
Enligt folkräkningen 1890 är hon gift med Matts Ersson (1847, Viksta), statdräng vid Sandbro och de har två barn; Johan Axel (1877, Björklinge) och August Wilhelm (1879, Björklinge)

Anna Flink (1847-1922, min farfars mormor)
Enligt folkräkningen1890 är Anna hemmaboende.
Per Olof Pettersson Flink (1850-).
Enligt folkräkningen 1890 är han hemmaboende och är skräddare.
Johannes (1855-1862)
Sofia (1859-1865)
Carolina, gift Asplund.
Fyra når alltså vuxen ålder.

Karta från 1860

Ett utsnitt ur häradsekonomiska kartan för Viksta och som kom till runt 1860.

Till höger ser Du ett utsnitt ur häradsekonomiska kartan för Viksta och som kom till runt 1860. Du kan se byn Sommaränge och norr om denna Flinkbacken. Tyvärr ligger denna del mitt i skarven av två kartblad. Här fanns två soldattorp. Idag finns det fyra torp från denna tid och representerar  soldattorp och undantagstorp för f d soldater. Vilket av husen som var Pers finns det idag ingen kunskap om.

Per tjänstgör en tid på Vaxholms fästning och hemma i församlingen är han kyrkvaktare. Familjen har ett av de två soldattorpen vid Sommaränge, Flinkbacken. Per får avsked från soldattjänsten 1873, 58 år gammal.

Här nedan är listat alla soldater som varit upptagna vid Rångsta rote. Årtalet i slutet på aktnr anger antagningsåret Totalt 32 soldater finns i Centrala soldatregistret (www.liu.se, Linköpings Universitet, januari 2004).

Namn Född Aktnummer Socken
Ahlström, Olof 1714 UR-01-0143-1742 Viksta
Andersson, Mickel 1704 UR-01-0144-1742 Viksta
Berger, Otto August 1880-02-17 UR-01-0143-1900 Viksta
Brundin, Lars 1693-08-15 UR-01-0144-1714 Viksta
Brundin, Olof 1691 UR-01-0144-1710 Viksta
Flink, Måns 1752 UR-01-0143-1777 Viksta
Flink, Olof 1774-04-17 UR-01-0143-1790 Viksta
Flink, Per 1815-02-20 UR-01-0143-1841 Viksta
Flink, Per 1769 UR-01-0143-1789 Viksta
Flink, Per 1798-09-22 UR-01-0143-1822 Viksta
Frid, Karl August 1851-01-27 UR-01-0143-1874 Viksta
Fritzberg, Per 1673 UR-01-0144-1708 Viksta
Göök, Johan 1709 UR-01-0144-1733 Viksta
Lagerström, Erik 1728-02-28 UR-01-0143-1749 Viksta
Lilja, Erik 1761 UR-01-0144-1790 Viksta
Lilja, Jan Erik 1796-02-02 UR-01-0144-1815 Viksta
Lilja, Karl 1783-04-16 UR-01-0144-1808 Viksta
Lilja, Per 1825-08-10 UR-01-0144-1851 Viksta
Li lja, Per 1783 UR-01-0144-1801 Viksta
Lind, Olof 1688 UR-01-0143-1709 Viksta
Lundin, Anders Gustav 1861-09-14 UR-01-0144-1883 Viksta
Lundin, Lars Petter 1851-02-19 UR-01-0144-1878 Viksta
Lönn, Johan Rickard 1881-02-07 UR-01-0144-1900 Viksta
Rosén, Per Erik 1868-08-20 UR-01-0144-1889 Viksta
Rosenlilja, Bengt 1741-09-23 UR-01-0144-1765 Viksta
Rosenlilja, Mats 1713 UR-01-0144-1744 Viksta
Sjöö, Erik UR-01-0143-1677 Viksta
Sågström, Anders UR-01-0143-1736 Viksta
Widberg, Lars 1687 UR-01-0144-1707 Viksta
Äng, Anders UR-01-0144-1685 Viksta
Äng, Johan UR-01-0144 Viksta
Äng, Per UR-01-0144 Viksta

Både Per och Lisa dör 1897, Lisa bara några veckor efter Per och enligt bouppteckningen är barnen med vid förättningen. Per blev 82 år och Lisa 80 år.

Anna Christina Flink

Min farfars mor föddes 1869. Anna Stina växte upp i ett soldattorp som barn. Hennes morfar var Per Flink (se ovan). Hon kom att gifta sig och sätta bo med Lars Petter Eriksson 1890 i Överbo, Björklinge (C). Senare samma är föds min farfar, Per Erik. Anna Stina föder ytterligare nio barn: Emil, Emma, Fredrik, Hanna, Sven, Gösta, Hulda, Arvid och Oskar (1916). Om Anna Stina sägs det att hon var snäll, omtänksam och skapade atmosfär. Anna Christina avled 1935. Drygt 65 år gammal.

Johan August “Atleten” Eriksson

Par hos fotografen

Fru Elvira Eriksson och Johan August Eriksson.

Johan August föddes på luciadagen 1871 vid Högbo bruk, Högbo församling i Gävleborgs län (X), någon halvmil norr om Sandviken. Hans föräldrar var Per Erik Johansson (1844-1902) och Anna Ersdotter (1841-1883). Fadern arbetade som hyttarbetare på bruk, först i Högbo, senare flyttade familjen till Sala (U) och där kom han att arbeta som arbetare i den industri som fanns vid Hyttan och som utvann silver ur slagghögsmaterial från Sala silvergruva. Modern fick x antal barn och dog tidigt, 42 år gammal. Fadern Per-Erik kom senare att gifta om sig och få en ny kull barn.

Johan August kom tidigt att arbeta vid bruken där fadern tjänstgjorde men raskt kom han dock att noteras som ”atlet” i folkbokföringsböckerna. Det vill säga att han periodvis reste runt på marknader och liknande och gjorde kraftprov inför publik. Det har berättats av halvsystern Jenny att han även gjorde utbrytningsuppvisningar. Emellanåt var han hemma hos faderns familj.

Under några år kring förra sekelskiftet kan man hitta honom i folkbokföringen i Stockholms stad, han bodde på ett antal platser där. 1890 var han bokförd som bagerilärling, 18-19 år gammal (Sveriges befolkning 1890). Han bor då inom Hedvig Eleonora rote 20, i Stockholm. Detta motsvarar dagens Östermalm, men vid denna tid var endast stenstaden påbörjad. 1900 hittar man honom i Sala, nu hemma hos styvmor Carin och pappa Per Erik (Sveriges befolkning 1900). Tio år senare hittar jag honom i SCB: s folkbokföringsmaterial för Backa, Sala, Västmanland. Johan August bor hemma hos styvmor Carin, fadern hade 1902 gått bort genom en olycka på arbetet.

Han gifte sig (se bild ovan), men jag har ingen information bevarad om hans fru mer än att hon hette Elvira Eriksson, jag har inte heller någon information om hans vidare öde. Är det någon som vet mer om honom?

Karabinjären Per (Petter) Palm

Per föddes i Mellan-Grevie söder om Malmö 1785. Han kom att antas som karabinjär och gifter sig med Mätta Sörensdotter från Ingelstad, född 1779. De får barnen Mätta (1814) och Elna (1817), Elna dör endast en timme efter födseln. Året efter dör Mätta, 38 år gammal. 1818 äktar så Per Elna Olsdotter (1789), en piga från Norra Håslöf. Med henne får han tvillingbarnen Nils och Mätta 1819. Dottern Elisabet i det första äktenskapet är min mormors mormors mor. Namnet Elisabet är ett namn som sedan bärs vidare av hennes dotter Karna (se bild), min mormor, min moster, min syster, kusin Agneta, kusinbarnet Jenny och syskonbarnet Annika. Så nog är namnet Elisabet ihågkommet i denna släkt.
Hur som helst, Per dör i Glostorp (M) 1831.

Lasse Nilsson

Född ca 1540 i Finland. Arbetade i Björneborg i Finland med något slags myndighetsutövande. Lasse gick i skola och lärde sig läsa och skriva. Flyttade till Kittlingsberg i Norrbärke församling 1595. Dog där ca 1630. Lasse Nilsson är den äldsta anan som jag har funnit hittills.

Soldaten Johan Hägg

Johan föddes 1697, samma år som Karl XI gick ur tiden och Slottet Tre kronor i Stockholm brann. Han hette Larsson före antagandet 1719 som soldat, samma år som ryska trupper brände längs Sveriges kuster. Han kom att tjänstgöra som indelt soldat under 22 år vid Upplands regemente, Lif-kompaniet och var indelt soldat 101 vid Forsby rote, Björklinge, C. Soldat Hägg gifte sig och fick fem barn. Hustrun hette Malin Persdotter (f.16850629 i Björklinge, C – d.1742, Björklinge, C). Barnen hette: Brita (f.1721), Lars (f.1723), Johan (f.1724), Karin (f. 1727) och Marja (f. 1730). Johan noteras i rullorna som “Upplänning”, lång och god karl. Johan dör i Finland under hattarnas krig mot Ryssland (1742), 45 år gammal. Johan Hägg är min farfars farmors morfars morfar.

Zachris Johansson

Zachris föddes 1655 i Norrbärke. Han hade åtminstone åtta syskon. Zachris gifte sig tre gånger:
1. Elin “Ella” Persdotter f 1652 Ibbarbo, vigd 1675.
2. Brita Hindriksdotter vigd ca 1698.
3. Brita Ersdotter vigd 1713.
Första gången vid 20 års ålder, andra gången vid ca 43 års ålder och den tredje och sista gången var Zachris 58 år. År 1730 dör Zachris vid ca 75 års ålder. I dödboken för Norrbärke står att läsa:

Dödbok
1730 28 April
Zachris Johansson uti Ibbarbo född 1655.
Gift 1ggn med Ella Persdotter i Finbacken, haft med henne 5 söner 2 döttrar av hvilka 1 dotter är död. Andra ggn trädde i äktenskap med Brita i Kitlingberget med hvilken han sammanlefvat i 111/2 åhr och hade med henne 1 dotter som är död. Tredje ggn gift med Brita Ericsdotter från Nya Kopparberget med hvilken han sammanbodde i 16 åhr. Död av ålderdomssvaghet. fördt ett christligt lefverne 75 åhr.

Troligtvis sysslade han med skogs- och bergsbruk som många andra uppe i Västerbergslagen (?).

Båtsman Johan Häggman

Johan var indelt båtsman (nr 126) vid Norra Roslagens båtsmän, andra kompaniet, Kragsta rote, Lohärad, AB. Johan föddes 1726, gifter sig 1755 med Elisabet Johansdotter (f.17210414 – d.18000911). De får döttrarna Margareta (f.1759) och Chatarina (f.1766). Johan dör 55 år gammal enligt uppgift i lungsot. Båtsman Häggman är min farmors mormors mormors far.

Anna Jansdotter på Finnbacken

Anna Jansdotter, född i Finnbacken 1722, gift 1746 med Per Jansson  född vid Snöån. Bägge hade Norrbärke som hemförsamling. Anna födde 11 barn mellan åren 1746 – 1765, 8 av dem dog. Jag kan bara ana vad de måste ha känt. Efterforskningar om barnens öde går vidare. Christina, eller som hon kallades, Stina, är det barn som är min mf fm fm.

Vanligaste namnen i släkten genom tiderna:

Anders Anna
Erik Britta, Brita
Hans Elisabet
Jakob Karin, Kajsa
Jan, Johan Katarina, Stina
Karl Kerstin
Lars Margareta, Greta
Mathias Maria
(Nils) Sara
Olof (Lovisa)
Per