Ungdomens mälarbad

2009 Bredangsbadet

  En bild från min barndoms gamla badstrand vid Mälaren. På den tiden, vi pratar 60-70-tal, då var det stora stockar som utgjorde länsarna, där det i dag flyter ett avgränsande rep med plastkulor. De gamla länsarna av trä var hala av alger och vi låg gärna och flöt ute vid dem när vi väl kunde simma två hundra meter. …